Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 poz. 978), wprowadzające nowe zasady przeprowadzania restrukturyzacji – postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Nowa regulacja ma zwiększyć wpływ wierzycieli na przebieg postępowania, a jednocześnie zwiększyć elastyczność restrukturyzowanego podmiotu w zakresie wyboru optymalnego sposobu przeprowadzenia restrukturyzacji, m. in. poprzez wprowadzenie większego spectrum postępowań restrukturyzacyjnych czy poprzez wprowadzenie możliwości zawarcia układu częściowego.

Utworzony zostanie również Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, zawierający dane dotyczące prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych i wzory pism i formularzy wymaganych w postępowaniu restrukturyzacyjnym.