DORADZTWO BIEŻĄCE

W ramach Kancelarii działa zespół osób zajmujących się wyłącznie prawem podatkowym.

Zespół ten, oprócz wsparcia świadczonego dla naszych radców prawnych, świadczy również autonomiczne usługi w zakresie prawa podatkowego na rzecz naszych Klientów oraz współpracujących z nami kancelarii prawnych i biur audytorskich.

Usługi te obejmują pełen zakres podatków, w szczególności:

  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • podatek od towarów i usług
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • podatki lokalne
  • międzynarodowe prawo podatkowe

Świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego, wspierając w codziennej pracy działy księgowości naszych Klientów, udzielając im roboczego wsparcia on-line lub przygotowując formalne opinie podatkowe.

Oprócz usług audytu podatkowego i przygotowywania dokumentacji do transakcji z podmiotami powiązanymi, sporządzamy również wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, zastępujemy Klientów w kontaktach z organami podatkowymi oraz reprezentujemy ich w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.