OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria TLS Wąsowski, Zalewski i Wspólnicy zapewnia obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych zarówno na etapie tworzenia baz danych, jak i na etapie dalszego ich przetwarzania.

W ramach ochrony danych osobowych Kancelaria oferuje m. in.:

  • audyty dotyczące realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
  • pomoc w opracowaniu dokumentacji związanej z tworzeniem baz danych osobowych i z ich przetwarzaniem, w tym z wdrażaniem wewnętrznych procedur i instrukcji przetwarzania informacji stanowiących dane osobowe i postępowania ze zbiorami danych
  • pomoc w kontaktach z GIODO
  • tworzenie umów o zachowaniu  poufności przekazanych danych osobowych przekazanych pracownikom i kontrahentom