POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa administracyjnego, postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w szczególności:

  • sporządzanie wniosków, odwołań i skarg,
  • prowadzenie postępowań przed organami administracyjnymi we wszystkich instancjach,
  • reprezentowanie Klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • uzyskiwanie koncesji, licencji, pozwoleń,
  • przygotowywania opinii i ekspertyz prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania administracyjnego,
  • prowadzenie spraw dotyczących wypowiedzeń wysokości użytkowania wieczystego,
  • prowadzenie spraw dotyczących zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska.