PRAWO SPÓŁEK

Kancelaria TLS Wąsowski, Zalewski i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę prawną i podatkową w zakresie prawa spółek. Zapewniamy obsługę prawną inwestycji typu greenfield, transakcji M&A, organizacji oddziałów podmiotów zagranicznych, jak też bieżącą obsługę w zakresie prawa handlowego.

Zajmujemy się także restrukturyzacjami struktur korporacyjnych, zapewniając pełną obsługę prawną i podatkową.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • zakładanie, organizację i likwidację spółek, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
  • doradztwo prawne dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej – pomoc przy wyborze formy prawnej oraz określeniu wewnętrznej struktury korporacyjnej oraz kompleksową obsługę prawną i podatkową w tym zakresie (akty założycielskie i umowy, dokonywanie zgłoszeń, pomoc w uzyskaniu zezwoleń i koncesji, opracowanie wewnątrzzakładowych regulacji prawnych i wzorców umów etc.)
  • doradztwo w zakresie dokumentów korporacyjnych (uchwały, zmiany umów i statutów etc., podnoszenie kapitału zakładowego, aporty etc.)
  • doradztwo prawne i podatkowe w zakresie sprzedaży i leasingu przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw
  • doradztwo prawne i podatkowe w zakresie zbywania udziałów i akcji spółek handlowych (SPA)
  • wsparcie prawne w zakresie wdrożenia procedur restrukturyzacyjnych, obejmujących m. in. łączenia, podziały oraz przekształcenia spółek (doradztwo przedtransakcyjne, obsługa procedury, doradztwo potransakcyjne), z uwzględnieniem kwestii prawnopodatkowych, prawa ochrony konkurencji oraz prawa pracy
  • zastępstwo przed sądami rejestrowymi w sprawach dotyczących rejestracji podmiotów gospodarczych i zmian w rejestrach
  • doradztwo prawne w zakresie koncentracji rynku