BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie bieżącej obsługi prawnej, które obejmuje m. in.

  • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych
  • sporządzanie umów
  • udział w negocjacjach
  • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie bieżących porad prawnych
  • sporządzanie aktów założycielskich spółek
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej posiedzeń organów spółek oraz projektów uchwał
  • obsługę zgłoszeń do KRS
  • wsparcie przy sporządzaniu wewnętrznych regulaminów i procedur
  • wsparcie w zakresie prawnych aspektów podejmowanych przez Klientów działań marketingowych
  • monitoring prawny prowadzonych inwestycji