POSTĘPOWANIA SĄDOWE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Kancelaria TLS Wąsowski, Zalewski i Wspólnicy zapewnia pełną obsługę w zakresie postępowań sądowych, polubownych i arbitrażowych. Usługi Kancelarii w tym zakresie świadczone są przez radców prawnych i adwokatów z wieloletnim doświadczeniem sądowym.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi i arbitrażowymi, jak też sądami administracyjnymi
  • windykację należności
  • analizę ryzyk związanych z postępowaniami sądowymi
  • wsparcie w negocjacjach dotyczących spłaty lub restrukturyzacji zadłużenia lub innych kwestii spornych
  • wsparcie w negocjacjach dotyczących potencjalnych ugód i polubownego zakończenia sporów sądowych
  • wsparcie w rozwiązywaniu sporów na drodze  Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów (ADR)
  • zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających
  • zastępstwo w szczególnych procedurach sądowych, w tym w postępowaniach elektronicznych
  • zastępstwo w postępowaniach upadłościowych i naprawczych