SZKOLENIA

Kancelaria przeprowadza indywidualne szkolenia z zakresu prawa podatkowego, dostosowane do specyfiki działalności poszczególnych Klientów.

Szkolenia kierowane są głównie do pracowników działów księgowości oraz innych osób uczestniczących w procesie rozliczania podatków i obejmują ustaloną wcześniej tematykę, istotną dla danego Klienta, co pozwala na pominięcie zagadnień nie występujących w danym przedsiębiorstwie oraz na skupienie się na kwestiach mających dla danego Klienta wymiar praktyczny.

Osobną grupą, do której adresowane są szkolenia, są pracownicy działów marketingu i sprzedaży, szkolenia takie dotyczą zwłaszcza konsekwencji podatkowych podejmowanych działań w tych obszarach oraz możliwości optymalizacji podatkowej w tym zakresie.

Najbardziej efektywnym rodzajem proponowanych przez nas szkoleń są szkolenia połączone z poprzedzającym je audytem podatkowym. Na szkoleniach tego typu omawiane są zagadnienia zidentyfikowane podczas przeglądu jako potencjalne obszary ryzyka podatkowego oraz stwierdzone nieprawidłowości, znajdujące się w obszarze odpowiedzialności osób uczestniczących w szkoleniu.

Szkolenia w zakresie prawa podatkowego mogą być również łączone ze szkoleniem z zakresu innych dziedzin prawa, np. prawa pracy.