OPTYMALIZACJE

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • doradztwa przy restrukturyzacjach grup kapitałowych
  • doradztwa dotyczącego wyboru efektywnej podatkowo formy działalności przedsiębiorstwa
  • doradztwa dotyczącego optymalizacji metod finansowania przedsiębiorstwa
  • doradztwa w kształtowaniu najbardziej efektywnych podatkowo struktur kapitałowych
  • podatkowej analizy przedsięwzięć inwestycyjnych
  • doradztwa w zakresie kształtowania umów, w tym menedżerskich, licencyjnych, kooperacyjnych, transferu know-how i innych wartości niematerialnych