RESTRUKTURYZACJE I OPTYMALIZACJE

Kancelaria TLS Wąsowski, Zalewski i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę prawną i podatkową procesów restrukturyzacyjnych zarówno na etapie przedwdrożeniowym jak i zakresie wdrożenie procedur restrukturyzacyjnych.

Wspomagamy naszych Klientów w zakresie restrukturyzacji operacyjnych, restrukturyzacji zatrudnienia jak i w ramach restrukturyzacji naprawczych.

Działalność Kancelarii w obszarze obsługi procesów restrukturyzacyjnych obejmuje m. in.:

 • wykonanie przed-wdrożeniowych audytów prawnych i podatkowych mających na celu określenie ryzyk i korzyści prawnych i podatkowych planowanej restrukturyzacji oraz określenie rodzaju i zakresu zalecanych działań z uwzględnieniem międzynarodowych regulacji prawnopodatkowych
 • wdrażanie procedur restrukturyzacyjnych obejmujących m. in.:
  • dokonywanie zmian struktur korporacyjnych (transfery przedsiębiorstw etc.)
  • optymalizację poziomu i form zatrudnienia (zwolnienia grupowe i indywidualne, zmiana wewnątrzzakładowych regulacji prawnych, zmiana systemów wynagrodzeń etc.)
  • optymalizacje prawne procesów biznesowych i transakcji handlowych
  • restrukturyzację wierzytelności
  • optymalizację podatkową działalności gospodarczej
 • wsparcie w negocjacjach dotyczących restrukturyzacji prowadzonych z pracownikami, związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Pracy, Powiatowymi Urzędami Pracy oraz z kontrahentami
 • wdrażanie outsourcingu usług i pracowników
 • optymalizację działalności poprzez tworzenie struktur holdingowych, konsorcjów i grup kapitałowych z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z przepisów prawa podatkowego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa pracy
 • wsparcie w negocjacjach dotyczących warunków spłaty zadłużenia lub restrukturyzacji wierzytelności