CENY TRANSFEROWE

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania wymaganej przez przepisy prawa podatkowego dokumentacji do transakcji z podmiotami powiązanymi.

Sporządzane przez nas dokumentacje były wielokrotnie badane przez organy podatkowe.

Przygotowywaliśmy pakiety dokumentacji m. in. dla towarzystw ubezpieczeń na życie, powszechnych towarzystw emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm paliwowych, deweloperów, spółek celowych, firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Oferowane w tym zakresie przez Kancelarię usługi obejmują według wyboru Klienta:

  • kompleksowe przygotowanie całości wymaganej dokumentacji albo
  • udzielanie wskazówek co do sposobu przygotowania takiej dokumentacji i weryfikację dokumentacji sporządzonej przez Klienta.

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie:

  • analizy umów pod kątem ich zgodności z regulacjami dotyczącymi cen transferowych
  • doradztwa w zakresie ustalania poziomu cen transferowych
  • doradztwa w zakresie optymalizacji finansowania wewnętrznego grup kapitałowych
  • kształtowania i analizy modeli alokacji kosztów dla centrów usługowych
  • uczestnictwa w postępowaniu kontrolnym i podatkowym dotyczącym cen transferowych
  • wsparcia w zakresie porozumień w sprawach ustalania cen transferowych, zawieranych pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi (APA)