PROCEDURY WEWNĘRZNE

Kancelaria przygotowuje dla Klientów procedury wewnętrzne, dotyczące dokonywania przez nich rozliczeń podatkowych i związanego z tym obiegu dokumentów.

Przygotowanie takich procedur ma na celu:

  • zapewnienie prawidłowości formalnej dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń podatkowych
  • zapewnienie naniesienia na tych dokumentach informacji potrzebnych dla dokonania prawidłowej ich kwalifikacji pod kątem podatkowym
  • opracowanie stałego schematu dokonywania tych rozliczeń z podziałem na obszary odpowiedzialności
  • ograniczenie ryzyka w zakresie występowania nieprawidłowości systemowych przy rozliczaniu podatków
  • zapewnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi działami firmy przy przygotowywaniu dokumentacji do transakcji z podmiotami powiązanymi
  • zabezpieczenie zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych przed odpowiedzialnością karną skarbową

Wewnętrzne procedury dotyczące rozliczania poszczególnych podatków przygotowywane są indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki działalności każdego z przedsiębiorców.