W pierwszym półroczu 2016 r. liczba kontroli w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi sięgnęła 222 postępowań, z czego 4 postępowania dotyczyły klientów naszej Kancelarii.

Podatnicy otrzymują pisemne wezwania do przedstawienia dokumentacji do transakcji z podmiotami powiązanymi w terminie 7 dni, a po przedstawieniu dokumentacji wszczynane są automatycznie kontrole obejmujące swoim zakresem rozliczenia podatku CIT za dany rok. Choć zakres kontroli obejmuje pełne rozliczenie CIT, zainteresowanie kontrolujących skupia się przede wszystkim na transakcjach z podmiotami powiązanymi.