PRAWO OCHRONY KONKURENCJI

Kancelaria TLS Wąsowski, Zalewski i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa antymonopolowego i prawa nieuczciwej konkurencji.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • wsparcie przy ocenie dopuszczalnego zakresu koncentracji rynku i dokonywaniu zgłoszeń transakcji
  • zastępstwo w postępowaniach przed Prezesem UOKIK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • wsparcie prawne w przeciwdziałaniu czynom nieuczciwej konkurencji, w tym w zwalczaniu nieuczciwej reklamy
  • wsparcie w przeciwdziałaniu praktykom ograniczającym uczciwą konkurencję
  • pomoc przy wdrażaniu procedur dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
  • tworzenie umów dotyczących zakazu konkurencji i umów o zachowaniu poufności