PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Kancelaria TLS Wąsowski, Zalewski i Wspólnicy oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie prawa ochrony środowiska, w szczególności wsparcie podmiotów działających w branżach wymagających koncesji lub zezwoleń.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • audyty dotyczące zgodności działalności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
  • doradztwo w zakresie obowiązków związanych z wytwarzaniem i zagospodarowaniem odpadów oraz ich przemieszczaniem w kontekście regulacji krajowych i wspólnotowych
  • wsparcie w zakresie uzyskiwania zezwoleń i koncesji, decyzji środowiskowych i pozwoleń zintegrowanych
  • doradztwo w zakresie kwestii związanych z emisjami gazów cieplarnianych do środowiska i z obrotem uprawnieniami do emisji
  • doradztwo i zastępstwo w postępowaniach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska
  • doradztwo w zakresie ustalania oddziaływania na środowisko
  • zastępstwo Klientów przez organami administracji i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących ochrony środowiska