UMOWY CYWILNO-PRAWNE I HANDLOWE

Kancelaria TLS Wąsowski, Zalewski i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę prawną przy opracowaniu, weryfikacji i negocjowaniu umów cywilnoprawnych i kontraktów handlowych, z uwzględnieniem uwarunkowań podatkowych, kosztowych i biznesowych każdej transakcji.

Naszym Klientom pomagamy w tworzeniu  struktur sprzedażowych, regulaminów handlowych i ogólnych warunków umów, zapewniamy także obsługę prawną w zakresie opracowania i realizacji procedur przetargowych.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • opracowanie i wdrażanie procedur przetargowych, ogólnych wzorców umów, regulaminów sprzedaży oraz regulaminów reklamacyjnych
  • opracowywane i negocjowanie umów handlowych
  • analizy prawne i podatkowe projektów umów z uwzględnieniem oceny ryzyk cywilno- i publicznoprawnych
  • audyty oraz analizy prawne i podatkowe zawartych umów z uwzględnieniem oceny ryzyk cywilno- i publicznoprawnych
  • analizę poprawności zawieranych umów w kontekście przepisów dotyczących ochrony konkurencji i praw konsumentów oraz ewentualnych ryzyk wynikających z takich umów
  • doradztwo w zakresie realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów
  • zastępstwo w sporach sądowych