WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWO AUTORSKIE

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie rejestracji i ochrony praw autorskich, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich.

Pomoc prawna Kancelarii w tym zakresie obejmuje zarówno sporządzanie umów i innych dokumentów związanych z korzystaniem z własności intelektualnej, jak też identyfikację ryzyk, prowadzenie negocjacji oraz zastępstwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących tego obszaru.

Kancelaria współpracuje również z rzecznikami patentowymi.