ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kancelaria TLS Wąsowski, Zalewski i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych, zarówno na etapie przygotowania oferty, jak i na etapie postępowań odwoławczych.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • wsparcie zamawiających na etapie przygotowania postępowania i przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej (siwz, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do negocjacji etc.)
  • wsparcie na etapie udzielania zamówienia
  • weryfikację dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  • sporządzenie i weryfikację projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego
  • zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi
  • wsparcie wykonawców w analizie i w przygotowaniu ofert, jak też w procedurach odwoławczych