W wyroku z 2 czerwca 2015 roku (K 1/13) Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją uznał ograniczenie prawa do tworzenia i zrzeszania się w związki zawodowe wobec osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy.

Oznacza to, że członkami związków zawodowych będą mogły być także osoby nie będące pracownikami, a osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umów zlecenia. Pracodawcy muszą się więc liczyć z tym, że do związków zawodowych będą mogły przystępować także osoby nie będące pracownikami.