Od dnia 01.07.2015 r. możliwe będzie odliczanie VAT od paliwa nabywanego do samochodów nie wykorzystywanych w 100% do działalności gospodarczej (używanych również prywatnie).

Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości dotyczące okresu przejściowego. Stanowisko Ministerstwa Finansów (MF) zostało jednak opublikowane w formie niewiążącego komunikatu, a nie interpretacji ogólnej.

Zgodnie z wyjaśnieniami MF prawo do odliczenia VAT, należy oceniać co do zasady w świetle przepisów obowiązujących na moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy paliwa, a nie w dacie wystawienia faktury.

W praktyce oznacza to, że nowe zasady dotyczące odliczenia będą miały zastosowanie do paliwa nabytego od 1 lipca 2015 r.

Zdaniem MF, zakup paliwa dokonany do 30 czerwca objęty będzie obowiązującym obecnie zakazem odliczania VAT naliczonego. Bez znaczenia w tym przypadku pozostanie termin wystawienia faktury – zakaz taki obejmować będzie również transakcje, dla których faktura zostanie wystawiona w lipcu.

Jak podkreślono w komunikacie MF, moment wystawienia faktury nie ma znaczenia dla ustalenia prawa do odliczenia VAT, a otrzymanie faktury przez nabywcę wpływa jedynie na moment zrealizowania prawa do odliczenia.

Możliwość odliczania VAT zmniejsza koszty działalności firmy, co powinno znaleźć również odzwierciedlenie w budżetach sporządzanych na kolejne miesiące.