W postanowieniu z dnia 6 lipca 2016 r. (sygn. I ACz 823/16) Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że brak informacji czy strony podjęły przed procesem próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, o przyczyny niepodjęcia rozmów ugodowych z pewnością nie uniemożliwia nadania sprawie biegu, w związku z czym nie jest uzasadnione stosowanie art. 130 k.p.c. i zarządzanie zwrotu pozwu.