W wyroku z dnia 20 stycznia 2014 r., sygn. II PK 116/13 Sąd Najwyższy wskazał, że w ramach prowadzenia strategii racjonalnego zatrudnienia zapewniającej poprawne wykonanie zadań pracodawca jest uprawniony do prowadzenia takiej polityki kadrowej, która umożliwia mu obsadzenie stanowisk pracy pracownikami możliwie najlepiej przygotowanymi do wykonywania określonych zadań.

Oznacza to, że pracodawca ma prawo oceny pracownika pod kątem jego przydatności i do wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi nie wypełniającemu poprawnie powierzonych mu zadań.

Kryterium oceny pracy takiego pracownika nie mogą stanowić jednak takie oczekiwania pracodawcy, o których pracownik nie wie, zawierając umowę o pracę, i o których pracodawca nie informuje go w czasie trwania stosunku pracy (zobatrz: wyrok SN z 10.11.1998 r., I PKN 428/98).