Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie wyspecjalizowanych urzędów skarbowych dla podatników o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki, tj. dla banków, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, podatkowych grup kapitałowych i spółek je tworzących oraz podatników, którzy osiągnęli wg sprawozdania finansowego przychody netto ze sprzedaży towarów i usług na poziomie netto wynoszącym co najmniej 3 mln EUR.

Ministerstwo zakłada, że nowe urzędy skarbowe utworzone zostaną na dwóch szczeblach:
a) szczebel wojewódzki – przychody ze sprzedaży towarów i usług na poziomie netto wynoszące od 3 do 50 mln EUR
b) szczebel krajowy – przychody ze sprzedaży towarów i usług powyżej 50 mln EUR

Wyspecjalizowanym urzędem skarbowym o zasięgu krajowym będzie Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Zmiana właściwości uzależnionej od wysokości przychodów będzie następowała od drugiego roku po roku, w którym przychód taki został osiągnięty.

Prace nad tymi zmianami są obecnie na etapie projektów rozporządzeń.