Projekt nowej ustawy VAT, która ma wejść w życie z dniem 01.01.2016 r., przewiduje m. in.:

 1. Wprowadzenie procedury podzielonej płatności (fakultatywne uiszczanie VAT przy zapłacie faktury na dedykowane konto bankowe będące pod nadzorem organów podatkowych)
 2. Solidarną odpowiedzialność sprzedawcy i nabywcy za uiszczenie przez sprzedawcę podatku należnego (wyłączona przy stawkach obniżonych, transakcjach do 100 tyś zł oraz przy zastosowaniu podzielonej płatności
 3. Przywrócenie 30% sankcji w VAT (w przypadku niektórych błędów – 40%
 4. Zniesienie interpretacji indywidualnych w VAT i utrata mocy wiążącej interpretacji już wydanych
 5. Opodatkowanie podatkiem VAT „uzyskania korzyści podatkowej” w wyniku zastosowania operacji gospodarczych prowadzących do uzyskania takich korzyści w VAT
 6. Obowiązek informowania organów podatkowych o uzyskanych korzyściach podatkowych w VAT
 7. Pełne opodatkowanie VAT prywatnego użytku samochodów służbowych (również przy 50% odliczeniu)
 8. Uchylenie przepisów o automatycznym obniżeniu stawek VAT w przypadku obniżenia relacji długu publicznego w stosunku do PKB
 9. Uzależnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego od występowania „ścisłego związku z czynnościami opodatkowanymi
 10. Przywrócenie odliczenia VAT od samochodów „z kratką”
 11. Utworzenie Centralnego Rejestru Podatników VAT – prawo do odliczenia VAT tylko z faktur wystawionych przez podatników w nim ujętych
 12. Dodatkowe warunki zwrotu VAT – załączenie rejestru zakupów, wykazu wszystkich wystawców faktur, wykazu kontrahentów powiązanych z podatnikiem
 13. Zmiany terminów wystawiania faktur (na 60 dni przed i nie później niż 10 dni po powstaniu obowiązku podatkowego)
 14. Zniesienie odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych
 15. Możliwość przedstawienia organom podatkowym opisu „zasad rozliczania podatku” do ich akceptacji (prawo zgłoszenia przez organ sprzeciwu w terminie 3 miesięcy), brak sprzeciwu eliminuje odpowiedzialność karną skarbową, nie eliminuje natomiast obowiązku zapłaty podatku i odsetek.