W pierwszym półroczu 2016 r. kontrolerzy wydali decyzje na kwotę ponad 9,5 mld zł, co oznacza wzrost o 36,6 procent w stosunku do roku ubiegłego.

W stosunku do lat ubiegłych daje się zauważyć zmianę polegającą na obejmowaniu kontrolą dopiero co zamkniętych lat podatkowych.