W ostatnim czasie w urzędach skarbowych przeprowadzono wewnętrzne zmiany organizacyjne, nakierowane na wzmocnienie obsady działów kontroli podatkowych i działów analitycznych. Urzędy wyposażono w dostęp do specjalistycznych baz danych służących analizie stosowanych przez podatników cen, zintensyfikowano również szkolenia personelu. Ponadto wzmocniona została współpraca organów podatkowych z prokuraturą.