NSA uznał, że odroczenie w czasie momentu rozpoznania przychodu przez pracownika z tytułu otrzymanych z tytułu umowy o pracę akcji obejmuje wyłącznie akcje emitowane przez emitenta przekazującego akcje pracownikowi. Jeśli to pracodawca przyznaje akcje pracownikowi, a są to akcje innego podmiotu z grupy kapitałowej, przychód należy rozpoznać od razu.

Wyrok NSA z 5 października 2016r., II FSK 2418/14