Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że koszty bezpośrednio powiązane z przychodem ponosi się w okresie, w którym przychód osiągnięto. Jeśli wydatki takiego związku nie mają, do kosztów podatkowych zalicza się je w momencie ich poniesienia.

Odnosząc to do podatku od nieruchomości uznał, że koszty te należy zaliczyć do tzw. pośrednich kosztów uzyskania przychodów, potrącanych w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 października 2016 r. 2461-IBPB-1-3.4510.827.2016.1.KB