Podatnicy, którzy po 31 grudnia 2016 r. skompensują swoje zobowiązania przekraczające ustawowy limit, będą mogli je zaliczyć do kosztów podatkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mówiąc o płatnościach, odnosi się do spełnienia świadczeń w formie pieniężnej, czyli rozliczeń pieniężnych i nie dotyczy kompensaty (potrącenia). Kwoty uregulowane w ten sposób będzie więc można zaliczyć od 01.01.2017 r. do kosztów uzyskania przychodów (interpretacja indywidualna z 7 października 2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.824.2016.1.SK).

Również Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie jednego z ogólnopolskich dzienników potwierdziło, że nowe przepisy dotyczą dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku. Przy kompensacie nie mamy natomiast do czynienia z płatnością, chociaż dochodzi do uregulowania zobowiązania. Podobnie jest z wymianą barterową.

Reasumując, uregulowanie zobowiązania wynikającego z transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł w drodze kompensaty i barteru nie będzie powodować obowiązku zastosowania nowych przepisów zakazujących zaliczania do kosztów kwot uregulowanych w innej formie niż przelew bankowy.