Bonusy marketingowe, jakościowe, ilościowe itp. Często wyliczane są przez wypłacającego i otrzymujący je nie zna dokładnej kwoty bonusu zanim nie otrzyma tej informacji od wypłacającego bonus. W wyroku WSA w Gdańsku z 28 września 2016r., I SA/Gd 873/16 sąd uznał jednak, że data akceptacji/potwierdzenia przyznania bonusu i jego ostatecznej kwoty nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Stosując się do w/w wyroku, zgodnego ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, należałoby więc korygować deklaracje wstecz i wykazywać obrót z tytułu bonusu w deklaracji za miesiąc/kwartał, na który przypada ostatni dzień okresu, za jaki przyznano bonus.