Klauzula „beneficial owner”, funkcjonująca do tej pory w części umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zostanie wprowadzona bezpośrednio do ustaw o podatkach dochodowych.

Zwolnienie z withholding tax w oparciu o powiązania kapitałowe możliwe więc będzie tylko w przypadku „rzeczywistego odbiorcy” odsetek i należności licencyjnych, zwolnieniu nie będą więc podlegać płatności na rzecz powiązanych kapitałowo „pośredników”.

Powyższa zmiana wymaga analizy pod kątem funkcjonujących struktur typu „cash pool”, „internal bank”, „current account.”

Proces legislacyjny został w tym zakresie zakończony i ustawa wejdzie w życie z dniem 01.01.2017 r.