Rozsyłane są drogą mailową fałszywe wezwania do zapłaty z tytułu bliżej nieokreślonych usług, podpisane przez Mariusza Wąsowskiego z kancelarii „Wąsowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna” z siedzibą Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie. Nie jest to korespondencja wysyłana przez naszą Kancelarię, zachodzi jedynie zbieżność nazwiska wymienionego w wezwaniu. Inna jest nazwa, adres i domena internetowa. W naszej Kancelarii nie pracuje również w/w osoba.

Mail jest próbą wyłudzenia danych i zawiera groźnego wirusa, sprawa została zgłoszona w dniu dzisiejszym Policji.

Ostatnio tego typu oszustwa są bardzo częste, oszuści podają się albo za kancelarie prawne, albo za znane firmy windykacyjne.