Brak zwrotu pozwu w przypadku niewskazania informacji

Brak zawarcia w pozwie informacji, czy powód podejmował próby mediacji z pozwanym, nie może stanowić podstawy zwrotu pozwu, ponieważ informacja taka nie stanowi warunku formalnego pozwu. W związku z tym brak wskazania w pozwie takiej informacji nie może stanowić braku formalnego pozwu (Sąd Apelacyjny w Katowicach, postanowienie z dnia 6 lipca 2016 r., sygn. I ACz 823/16).