Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2016 r. powołany został zespół, którego zadaniem będzie opracowanie nowych zasad i skutków przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu wzmocnienia ochrony praw osób fizycznych i prawnych w sprawach, w których roszczenie uległo przedawnieniu.