W dniu 27 października 2016 r. wchodzą w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawach opłat za czynności adwokackie. Rozporządzenia obniżają wysokość stawek minimalnych opłat za czynności adwokackie i za czynności radców prawnych w większości spraw.