Około 70 procent Klientów naszej Kancelarii, którzy należą do międzynarodowych grup kapitałowych i których roczne przychody przekraczają 50 mln PLN, zostało objęte od początku roku 2016 kontrolami podatkowymi i skarbowymi w zakresie podatku CIT (kontrole za lata 2013-2015, z przewagą kontroli dotyczących roku 2015). Przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych są kwestie dotyczące cen transferowych oraz dowodów na faktyczne wykonanie nabywanych usług niematerialnych.