W uchwale z dnia 7 lipca 2016 r. (sygn. III CZP 32/16) Sąd Najwyższy wskazał, że udziały w spółce z o.o., nabyte ze środków wspólnych, wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Sąd Najwyższy powołał się na utrwaloną linię orzeczniczą przyjmując domniemanie faktyczne, iż przedmiot majątkowy nabyty przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.