Z dniem 01 stycznia 2016 r. uchylone zostaną przepisy art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnicy nie będą więc już obowiązani do pomniejszania kosztów uzyskania przychodów w przypadku niezapłacenia faktur kosztowych.

Przepisy te nadal będą stosowane do przypadków zwiększania kosztów w sytuacji dokonania zapłaty w odniesieniu do kwot, o które pomniejszono uprzednio koszty podatkowe.