Koszty transportu, ubezpieczenia i odprawy celnej nabywanych towarów handlowych jako koszty pośrednie w CIT

Dla jednego z naszych Klientów uzyskaliśmy w październiku 2015 r. pozytywną interpretację podatkową, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, uznającą koszty transportu, ubezpieczenia i odprawy celnej nabywanych towarów handlowych za koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami.

Powyższe pozwala na optymalizację podatkową, umożliwia bowiem rozpoznanie tych kosztów jako kosztów podatkowych już w dacie ich poniesienia, bez konieczności doliczania ich do ceny magazynowej i rozpoznawania jako kosztów uzyskania przychodów dopiero w dacie sprzedaży towarów.