Rządowy projekt zmian w ustawie VAT zawiera następujące istotne propozycje:

  • Przywrócenie sankcji 30% w VAT za zaniżenie zobowiązania
  • Wprowadzenie 100% sankcji w VAT za „puste faktury”
  • Zniesienie deklaracji kwartalnych
  • Wydłużenie terminów zwrotu podatku naliczonego
  • Kontrole przed dokonaniem zwrotu zarówno u podmiotu występującego o zwrot, jak i u jego kontrahentów.

Projekt skierowany został do konsultacji społecznych i wkrótce zapewne trafi do Sejmu.