W dniu 11 września 2015 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774), przewidujące możliwość nakładania przez rady gminy opłaty reklamowej.
Opłata wprowadzana będzie w drodze uchwały gminy i będzie mogła obowiązywać jedynie na obszarze obszarach, dla którego zostały ustalone zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Od opłaty zwolnione będą tablice i urządzenia reklamowe, które nie będą widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie, stanowiące szyld lub stanowiące realizację obowiązku nałożonego prawem.
Stawka części stałej opłaty nie będzie mogła przekroczyć 2,50 zł dziennie, a stawka części zmiennej opłaty reklamowej 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, służących ekspozycji reklamy dziennie.