W ostatnim miesiącu prace Działu Podatkowego obejmowały:

 • wsparcie przy parametryzacji podatkowej wdrażanego przez Klienta systemu finansowo-księgowego iVAT, spotkanie z Group Tax, weryfikacja ustawień
 • odsetki od opóźnionej wypłaty odszkodowań przez zakład ubezpieczeń a PIT
 • zastępcze usuwanie usterek, realizacja uprawnień z gwarancji a VAT
 • opłata za przestój transportu podczas rozpatrywania reklamacji a prawo odliczenia VAT z faktury od przewoźnika i VAT obciążeniu tymi kosztami podmiotu czeskiego
 • withholding tax od usług konsultingowych nabywanych z Hongkongu
 • regulamin używania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych
 • raport zabudowanego gruntu oraz niezabudowanego gruntu w użytkowaniu wieczystym do spółki komandytowej – konsekwencje w CIT i VAT dla wnoszącej go spółki z o.o. oraz dla spółki komandytowej
 • wydawanie nagród nabytych przez agencję reklamową na zlecenie a kwestie PIT, CIT i VAT po stronie agencji i jej klienta zlecającego akcję promocyjną
 • optymalny model wykorzystania wolnych pracowników podmiotu powiązanego w Holandii przez polską spółkę produkcyjną
 • optymalizacja podatkowa w zakresie premiowania kadry menedżerskiej poprzez stosowanie konstrukcji opartej o instrumenty finansowe uzależnione od wyników finansowych spółki
 • wydanie nieruchomości deweloperowi w celu rozpoczęcia budowy jeszcze przed aktem notarialnym przenoszącym jej własność a obowiązek podatkowy w VAT
 • zasadność zastosowania przez przewoźnika podstawowej stawki podatku VAT przy transporcie towarów Szwajcaria-Polska do części transportu wykonanej w Polsce
 • withholding tax przy najmie maszyny produkcyjnej z Francji
 • podstawa amortyzacji linii produkcyjnej a płatności przypadające po jej przyjęciu do używania
 • najem powierzchni handlowych po obniżonej cenie a ryzyka w CIT
 • podatkowe konsekwencje nabycia usług księgowych z Francji
 • miejsca parkingowe dla pracowników a PIT, CIT i VAT
 • uczestnictwo w negocjacjach z siecią handlową – podatkowe aspekty negocjowanej umowy, w tym dokumentowanie zwrotów towarów, kar i odszkodowań
 • opiniowanie umów
 • audyt podatkowy – przeglądy podatkowe przed złożeniem deklaracji w ramach stałego ryczałtu (VAT, VAT-UE, CIT, PIT, WHT, PCC)
 • dokumentacje do cen transferowych – usługi zarządzania, ubezpieczenia, udział w rabatach z tytułu centralnych zakupów surowców i podział kosztów obsługi programu.