W uchwale z dnia 6 maja 2015 r., (III PZP 2/15) Sąd najwyższy wskazał, że artykuł 23(1) § 1 k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 101(2) § 1 k.p.), zawartej z poprzednim pracodawcą.

Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę nie powoduje więc związania tego pracodawcy umowami o zakazie konkurencji zawartymi przez poprzedniego pracodawcę nawet w przypadku, gdy umowa o zakazie konkurencji była wpisana do umowy o pracę pracownika.