Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych również za niepełnoetatowców zatrudnionych w warunkach szczególnych

Jak orzekł Sąd Najwyższy na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinna być wypłacana niezależnie od wymiaru czasu pracy. Tym samym płatnicy muszą płacić składki na Fundusz Emerytur Pomostowych również za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którzy pracują na niepełnym etacie (uchwała z dnia 28 września 2016 r., sygn. akt III UZP 10/16).