W dniu 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie zmiany kodeksu pracy dotyczące zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów na czas określony, ograniczające możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie umowy lub umów na czas określony do zasadniczo 33 miesięcy i zmieniające zasady wypowiadania umów na czas oznaczony.

W związku z tymi zmianami część pracodawców decyduje się na rozwiązywanie lub na wprowadzanie w nich zmian odnośnie okresu obowiązywania umów na czas oznaczony.

Należy jednak pamiętać, że zmiana polegająca na wypowiedzeniu zmieniającym warunków pracy i płacy, powodującym skrócenie umowy na czas oznaczony, uzasadniona jedynie wejściem w życie ww. przepisów, może zostać uznana przez sądy pracy za niezgodną z prawem i spowodować uznanie takiego wypowiedzenia za wadliwe.