Zgodnie z projektowaną nowelizacją w zakresie terminów określonych w Kodeksie postępowania cywilnego każda sobota uzyskać ma kwalifikację taką samą jak dzień ustawowo wolny od pracy. Nowelizacja zakłada, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Wejście w życie zmiany planowane jest na dzień 1 stycznia 2017 r.