Projektowane zmiany są wynikiem uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt III CZP 34/14), w której wskazano, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców KRS jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki. Zakładanym skutkiem projektu ustawy jest umożliwienie wpisu takiej prokury do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.