Z dniem 01 stycznia 2016 r. zlikwidowana ma zostać w podatkach dochodowych ulga na nabycie nowych technologii.

Ulga ta zostanie zastąpiona nową ulgą na badania i rozwój, pozwalającą dodatkowo odliczyć od dochodu wydatki na badania i rozwój, tj.:

  1. 30 procent wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową
  2. 10 albo 20% innych wydatków związanych z pracami badawczo-rozwojowymi (w zależności od wielkości podmiotu).

Zmiany zostały uchwalone przez Parlament i czekają na podpis Prezydenta.